Home Biography Shlokas - Songs Thoughts Photos Guest Book Contact Us
 
Click for Songs & Lyrics
Ganesha Songs             
  Mangalam Ekaname Gajanana

Gananam twa Ganapathim (Nattai)
      Adi Sankara Songs              
  Om Gurunatha (Hamsananti)
Ayyappa Songs            
 Krishna Songs             
  Odi Vava Kanna

Govardhana giridhari (Brindavana Saranga)
 Lakshmi Songs            
  Hamsayuktha Vimanacharini

Adhilakshmi (Madhyamavathi)
 Durga Songs            
  Devi Vaishnavi Devi
 Saraswathi Songs            
  Sri Saraswathi Namosthuthe
© 2011 bhakthi-gitanjali.com | All rights reserved.